FAQ

Co to jest CCCam?

CCCam jest protokołem używam przez emulatory sygnału telewizji satelitarnej. Jest to jeden z najczęściej wykorzystywanych emulatorów w card sharingu (razem z softcam, oscam i newcamd)

Jak działa CCCam?

Emulator obsługujący CCCam na tunerze “biorcy” łączy się z serwerem “dawcy”. Serwer dawcy posiada legalne informacje na temat subskrypcji danej platformy cyfrowej (może mieć ich kilka jednocześnie). Co kilka sekund serwer dawcy przesyła biorcy tzw. słowo kontrolne do tunera “biorcy”, za pomocą którego następuje odkodowanie sygnału satelitarnego.

Przypominamy, że w Polsce card sharing jest nielegalne! Zachęcamy do korzystania z treści TV uzyskanych drogą legalną (np. abonamenty platform cyfrowych nc+ czy cyfrowy polsat).

Czy card sharing jest legalny w Polsce?

Nie. Korzystanie z card sharing podlega karze grzywny i/bądź pozbawienia wolności. Więcej informacji o konsekwencjach card sharingu na sygnal.org.pl

Czy listy kanałów przeznaczone do Freesat v7 HD można używać także z innymi urządzeniami Freesat v7 oraz Freesat v8?

Nie, listy kanałów do Freesat v7 nie są kompatybilne z listami do Freesat v8 (i odwrotnie). Nie ma także narzędzia, które w prosty sposób umożliwia konwersję list pomiędzy dekoderami serii Freesat v7 a Freesat v8.

Jaki adapter USB wi-fi będzie działać z Freesat v7

Dekoder Freesat v7 HD obsługuje jedynie adaptery wifi USB z chipsetem RT5370. Inne adaptery USB wi-fi nie będą działać. Więcej informacji na temat kompatybilnych adapterów wifi USB do Freesat v7 HD znajdziesz tutaj: forum.freesatv7.pl