Card sharing

Card Sharing znany także w skrócie jako Sharing (z ang. sharing to „dzielenie się”), czyli dzielenie kart kodujących, jest to metoda na dekodowanie sygnału telewizyjnych platform cyfrowych za pomocą kilku (lub nawet kilku tysięcy) dekoderów jednocześnie, ale z użyciem tylko jednej karty abonenckiej. Legalność takiego postępowania zależy od treści postanowień regulaminu operatora karty. Niektórzy operatorzy dopuszczają sharing jeśli odbywa się on w ramach jednego gospodarstwa domowego. Inni, całkowicie zabraniają sharingu.

Sharing jest możliwy w przypadku podłączenia do sieci internetowej dekodera/tunera satelitarnej telewizji cyfrowej jednego z użytkowników, który w sposób legalny nabył możliwość odbioru treści kodowanej (czyli takiego, który podpisał umowę z jednym z operatorów, np. nc+ czy Cyfrowy Polsat). Osoba taka (zwany potocznie „dawcą”) przekazuje podłączającym się innym użytkownikom („biorcom”) swój adres IP oraz hasło dostępu. Biorcy, za pośrednictwem sieci internetowej otrzymują od dawcy odszyfrowane słowo kontrolne tzw. DCW (ang. Decrypted Control Word). Z uwagi na fakt, że DCW ma ledwie 16 bitów i zmienia się raz na około 8 sekund, sharing nie wymaga łącza o wysokiej przepływności. Ważne jest natomiast, aby komunikacja pomiędzy dawcą a biorcami była stabilna.